เกี่ยวกับเรา

c1
r88
Slider

กว่า 45 ปีที่โรงสีไฟไทยเสรี อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ได้ประกอบธุรกิจค้าข้าวเปลือกและโรงสี นับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2518 ที่เริ่มก่อตั้งและบริหารงาน โดย นายบำรุง-นางรุ่งทิพย์ กฤชภากรณ์ ซึ่งในขณะนั้น มีพื้นที่โรงงาน ขนาด 4 ไร่ ผลิตข้าวขาวด้วยเครื่องจักรระบบไอน้ำ มีกำลังการผลิตเริ่มต้นที่ 40 ตัน/วัน จากนั้นเราได้ทำการพัฒนาและขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา จนกระทั่งปี พ.ศ.2527 ได้เริ่มทำการผลิตข้าวนึ่ง โดยมีกำลังการผลิตที่ 200 ตัน/วัน และได้จดทะเบียนในนาม หจก.ไทยเสรี กรุ๊ป 339 เมื่อปี พ.ศ.2544

ด้วยที่ตั้งของโรงสีไฟไทยเสรีที่อยู่ในเขตพื้นที่เพาะปลูกข้าวทางภาคเหนือของไทย ซึ่งมีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมดประมาณ 20 ล้านไร่ ทำให้เรามีสินค้าเพื่อการผลิตตลอดทั้งปี เราจึงขยายกำลังการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปี พ.ศ.2555 โรงสีไฟไทยเสรีมีโรงสี 3 โรง กำลังการผลิตข้าวนึ่งที่ 1,800 ตัน/วัน ด้วยกำลังการผลิตของโรงสีทั้งสามโรงนี้ ทำให้ขณะนี้เรามีกำลังการผลิตที่สูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย

จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ฐานการผลิตที่มั่นคง และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพข้าว ทำให้เราสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเกรดพรีเมี่ยมได้อย่างสม่ำเสมอ จนเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 เราจึงได้จดทะเบียนเพื่อเป็นผู้ส่งออกในนาม บริษัท ไทยเสรี เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด หลังจากนั้น ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จึงเปลี่ยนสถานะจาก หจก.ไทยเสรี กรุ๊ป 339 เป็น บริษัทไทยเสรี กรุ๊ป 339 จำกัด