กระบวนการผลิต

ข้าวนึ่ง (parboiled rice) คือผลิตภัณฑ์จากข้าว (rice) ที่ได้จากการนำข้าวเปลือกมาแช่ในน้ำจนมีความชื้นประมาณ 30-40% สารอาหารจากชั้นเปลือกจะซึมเข้าไปและคงอยู่ภายในเมล็ด จากนั้นจึงนำไปนึ่งจนสุก ซึ่งทำให้ส่วนที่เป็นแป้งภายในเมล็ดสุกและมีการขยายตัว ข้าวที่ได้จะมีสีเหลืองอ่อน เพื่อให้ข้าวเปลือกนึ่งเก็บไว้ได้นาน และป้องกันการเกิดเชื้อราก่อนนำไปขัดสีเป็นข้าวนึ่งจึงทำการลดความชื้นข้าวเปลือกนึ่งให้เหลือ 12-14% ด้วยเครื่องอบแห้ง แล้วจึงสีเอาเปลือกออก

การทำข้าวนึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพข้าว ทำให้ข้าวหักน้อยลงและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ เพราะสารอาหารจากชั้นเปลือกจะซึมเข้าไปในเนื้อระหว่างการแช่ และ การนึ่ง จะทำให้ข้าวที่ได้มีสีเหลืองอ่อน