ไทยเสรีฟาร์ม

ไทยเสรีฟาร์มก่อตั้งเมื่อปี 2534 เริ่มต้นด้วยการเลี้ยงโคเนื้อเพศเมีย จำนวน 14 ตัว โดยการใช้บริการผสมเทียมเป็นหลักในการปรับปรุงพันธุ์ จนทำให้มีการพัฒนาสายพันธุ์เป็นที่น่าพอใจ ปัจจุบันมีโครวมทั้งสิ้นประมาณ 400 ตัว เป็นโคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน โคพันธุ์บีฟมาสเตอร์และลูกผสมชาโรเลส์ โดยทางฟาร์มได้ให้บริการขายน้ำเชื้อโคและโคพันธุ์แก่ผู้ที่สนใจซื้อโคไปปรับปรุงพันธุ์ทั่วไป ฟาร์มตั้งอยู่ที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่ประมาณ 1000 ไร่ ประกอบด้วยคอกมาตรฐาน แปรงสำรองหญ้า โรงผสมอาหารและโรงเก็บฟางแห้ง

บีฟมาสเตอร์

อเมริกันบราห์มัน

แฟนเพจ

เยี่ยมชมเรา

339 หมู่ 12 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120

โทร 081 888 3358