ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชร ไทยเสรี

Arrow
Arrow
Slider

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชร ไทยเสรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 เพื่อสนับสนุนการทำงานของโรงสีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร โดยการขนส่งสินค้าไปยังผู้ส่งออกในจังหวัดต่างๆ
ปัจจุบัน มีรถพ่วงในเครือรวม 74 พ่วง ประกอบการขนส่งสินค้าของไทยเสรีกรุ๊ป 339 และยังรับจ้างขนส่งสินค้าเกษตรทั่วไปด้วย