ผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่ง 100% เกรดพรีเมี่ยม

ข้าวนึ่งคือข้าวเปลือกที่ผ่านการแช่น้ำเพิ่มความชื้น หลังจากนั้นนำไปนึ่งให้สุก แล้วจึงลดความชื้น ก่อนที่จะขัดสีเอาเปลือกและรำออก ด้วยเทคโนโลยีของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและความชำนาญของผู้คุมเครื่องจักรของไทยเสรี เราสามารถผลิตข้าวนึ่งคุณภาพเกรดพรีเมี่ยมได้ทั้ง ข้าวนึ่งสีเข้ม สีกลาง และสีอ่อน ด้วยความต้องการของตลาด ข้าวนึ่งสีเข้มจะมีราคาอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าข้าวนึ่งสีอ่อน

จากกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันทำให้ข้าวนึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวขาว ประโยชน์ของการทำข้าวนึ่งทำให้ข้าวมีคุณภาพการสีดีขึ้น ทำให้ข้าวหักน้อยลงเมื่อนำไปสี และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของข้าวเมื่อนำไปบริโภค มีวิตามิน B และ E สูง หุงขึ้นหม้อ ย่อยง่าย และเก็บได้นาน ดังนั้นถ้าหากนำข้าวนึ่งมาบริโภคย่อมมีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ประเทศไทยส่งออกข้าวนึ่งสู่ตลาดโลกมากกว่านำมาบริโภคภายในประเทศ โดยปัจจุบันนี้ตลาดข้าวนึ่งไทยจะอยู่ที่แอฟริกาใต้และตะวันออกกลางเป็นหลัก เนื่องจากข้าวนึ่งมีกลิ่นและรสไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่คุ้นเคยกับข้าวขาวธรรมดา รวมทั้งข้าวนึ่งมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าข้าวขาวธรรมดา

มาตรฐานข้าวนึ่งของกองวิจัยและพัฒนาข้าว ระบุไว้ว่าข้าวนึ่งต้องมีพื้นข้าวและส่วนผสมของเมล็ดข้าว ดังนี้

พื้นข้าว ประกอบด้วย
ข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 และชั้น 2 รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.0 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 3
ในจำนวนทั้งหมดนี้ อาจมีข้าวเมล็ดสั้นได้ไม่เกินร้อยละ 10.0

ส่วนผสม ประกอบด้วย
ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.0 ข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน ไม่เกินร้อยละ 4.0 ในจำนวนนี้อาจมีข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 5.0 ส่วน และไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ 7 ไม่เกินร้อยละ 0.5